title
title
title
title
title
title
יוצרים בעוז גליון 252


"שלושת המוסקטרים"
חנניה אדרי
בית-שאן
חדר האומנות
בהדרכת מיקי סמסון