title
title
title
title
title
title
מטעמים מפרשת השבוע גליון 249

פרשת בראשית

תיאור בריאת העולם מסתיים בבריאתו של האדם. 'וַיִּבְרָא אֱלֹוהִים אֶת הָאָדָם בְּצַלְמוֹ בְּצֶלֶם אֱלוֹהִים בָּרָא אֹתוֹ...'.

בריאתו של האדם בצלמו של אלוהיו הפליאה את חכמי ישראל לדורותיהם, והיוותה פתח לפרשנות אודות מהות האדם ומהות האלוהים גם יחד.

נראה כי עובדת היותו של האדם ברוא בצלם אלוהים איננה רק תיאור, אלא יש בה גם הנחיה לפעילות ולעשיה.

רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק פירש כי ה'צלם' המדובר קשור ליכולת הבחירה החופשית:

הצלם האלוהי הוא הבחירה החופשית בלי טבע מכריח, רק מרצון ושכל חופשי...

רק זאת אנו יודעים... שהשם יתברך מניח מקום לברואיו לעשות כפי מה שיבחרו,

ושלל ממפעליהם הגזירה וההחלטה בפרטיות.

הרב אליהו דסלר פירש כי ה'צלם' הוא יכולת הנתינה וההטבה לזולת:

כאשר ברא אלקים את האדם עשהו לנותן...

כוח הנתינה הוא כוח עליון ממידות יוצר הכל ברוך הוא, שהוא מרחם ומיטיב ונותן מבלי קבל דבר בתמורה...

וככה עשה את האדם, ככתוב "בצלם אלוהים עשה את האדם", כי יוכל לרחם ולהיטיב וליתן.

משני תיאורים אלו נוכל ללמוד כי כדי לממש את היותנו נבראים 'בצלם', עלינו להפנים את העובדה שכח של בחירה חופשית לנו, ושהננו בעלי תכונות של רחמים, הטבה ונתינה.

אדם וחברה המתנהגים באופן אחר, בין אם בהסרת אחריות על מעשיהם, וטענה כי אינם בעלי בחירה חופשית, ובין אם באופן שאין בו רחמים או חסד, אלא הוא כולל בהתנהגות אלימה ואכזרית, הרי שהם מתכחשים לצלם האלוהים שלהם, ומתרחקים ממנו.

נתאמן כולנו בהיות 'בצלם', בזיכרון תמידי שהיננו בעלי בחירה חופשית, בעלי כוחות נתינה ורחמים, חסד וטוב, וכך נשתתף עם הקדוש ברוך הוא בהשלמת הבריאה ובהבאתה לידי תיקון.

שבת שלום, הרב אוֹרי ליפשיץ, רבה של טירת צבי