title
title
title
title
title
title
פינת הגנן - מתכוננים לחורף

עצי פרי כגון תאנה, רימון, תות ואחרים נכנסים לעונת החורף ומשליכים עליהם. יש להמתין עד הגיזום, אך ניתן להפיק מהם ייחורים. אפשר להפסיק את ההשקיה ולקראת האביב לעצב מחדש על-ידי גיזום.

 

אפשר לשמור ייחורים בחול לח עד להכנת מצע נוח וראוי ישירות בגינה או במיכל מנוקז היטב. תחילה מבצבצים ניצנים ועלים ורק אחר כך מצמיחים שורשים.

התורמוסים נובטים ורצוי לסמנם כדי לא לעשב בטעות ולא לקצור עם כיסוח הדשא.

הכלניות בדשאים מתחילות לבלוט, אך המים ברוב המקומות ברמת מליחות גבוהה ויש לקוות לגשמי ברכה שהכלניות מעדיפות.

חורף טוב לכולנו