title
title
title
title
title
title
מטעמים מפרשת השבוע גליון 242

פרשת עקב


השבת, נקרא בפרשת עקב 'וְעַתָּה יִשְׂרָאֵל מָה ה' אֱלֹקֶיךָ שֹׁאֵל מֵעִמָּךְ כִּי אִם לְיִרְאָה אֶת ה' אֱלֹקֶיךָ'. גם בלי להידרש להמשכו של הפסוק, חז"ל תמהו על המשפט הזה, ותהו – וכי יראת שמים דבר קטן היא? תשובת חכמינו היתה – כן. ביחס למשה רבנו, יראת שמים היא דבר פעוט שאפשר לומר עליו 'רק את זה דורש ה''.

ה'שפת אמת' ממשיך ומקשה על הסבר זה – והרי משה אומר את דבריו לעם ישראל כולו?

תשובתו היא שמשה מלמד את כל ישראל את הדרך להגיע למדרגה כשלו, וזאת על ידי העיסוק בתורה.

אחד הדברים שהתורה עושה ללומדה (על פי המשנה במסכת אבות) הוא 'מלבשתו ענוה'.

לימוד תורה אמיתי אמור להביא את האדם להיות בעל ענוה, ו'עקב ענוה יראת ה' – גם ירא שמים.

יתירה מכך, לימוד תורה שלא מביא לענוה ולא מביא ליראת שמים – הרי שיש בו פסול.

השבת ימלאו שלושים שנים בדיוק לפטירתו של רבי יעקב ישראל קנייבסקי, ה'סטייפלר', שעם כל היותו מגדולי התורה שבדור, הרי שלימוד התורה וקיום המצוות מילא אותו ענוה ויראת ה'. כך מסופר עליו:

"... לקהל המשתתפים בשמחת בר המצווה של אחד מילדי העיר בני ברק נכונה הפתעה: בפתחו של אולם השמחות נראתה לפתע דמות מוכרת. "הסטייפלר!" עברה לחישה מפה לאוזן. והכל קמו ממקומותיהם, מבקשים לחזות בהדרת פניו של הצדיק, אשר זה זמן רב אינו יוצא- מפאת חולשתו - מפתח ביתו.

נרגשים במיוחד היו בני משפחתו של חתן השמחה, נרגשים ונבוכים כאחת-הן אין הם קרובי משפחה של רבי יעקב ישראל קנייבסקי. על מה ולמה זכו הם כי הצדיק, ששנים רבות אינו משתתף אף בשמחות משפחתיות יגיע דוקא לשמחתם??

עד מהרה התבררו הדברים. שכן, עם היכנסו לאולם השמחות בקש הסטייפלר לשוחח ביחידות עם חתן בר המצוה. נפעם לחלוטין שמע הנער מה בפיו של הצדיק הדור. ובתום השיחה, עזב האורח הנכבד את המקום. "מה אמר לך?" הקיפו הנוכחים את הנער, "מה אמר לך הסטייפלר?"

נחנק מהתרגשות הצליח הנער לפלוט: "הוא בא לבקש ממנו מחילה"....

הסתבר, כי אביו של חתן השמחה נוהג להתפלל בבית המדרש "לדרמן" -בו התפלל הסטייפלר זצ"ל.

בעת שהיה הילד כבן שבע שנים, נדמה היה לו, לרב, כי הילד לומד בזמן התפילה. הוא גער בו על כך, ואחר כך התברר לו כי סידורו של הילד דומה היה לגמרא, והילד אמנם התפלל ולא למד. כיון שכך, חפץ הצדיק לבקש את מחילתו של הילד אך לפי שקטנים (טרם בר-מצוה) אינם בני מחילה – לא יכול לבקש את מחילתו. לפיכך בירר הסטייפלר זצ"ל מה שמו של הילד ומה גילו.

שש שנים שמר את הדבר בליבו, ובהתקרב מועד בר המצוה של הנער, ביקש לדעת היכן תיערך שמחת המצוה. ומיד עם צאת הכוכבים, ביום בו מלאו לנער י"ג שנים והוא יצא מגדר "קטן", מיהר הצדיק לבקש את מחילתו...

שבת שלום, הרב אוֹרי ליפשיץ, רבה של טירת-צבי