title
title
title
title
title
title
יוצרים בעוז

רימונים לקראת ראש השנהחברי בית גיל עוז
חדר האומנות
בהדרכת מיקי סמסון