title
title
title
title
title
title
מהעת הזו - על האהבה והאחווה

שלום רב קוראנו היקרים

 

אנו במהלך ימי "בין המצרים"

מפלגות מתאחדות, קמפיינים מתחילים.

והחמסינים בלי עין הרע שוררים.

 

"ואהבת לרעך כמוך"

ביטוי המובע הרבה בתקופה האחרונה

בהקשרים שונים ולגבי אחים שונים,

אך באחווה כמו באחווה ,

כמו גם בזוגיות ,

מטרה משותפת להצמיח זה את זה

זו האהבה האמיתית.
"לו חכמו ישכילו זאת...."

כבר נכתב 

 

 

הלוואי ונשכיל

 


 

שבת שלום

 

גדי ליאון

העורך