title
title
title
title
title
title
יוצרים בעוז
חברי חוג הציור
בהדרכת דליה סילברמן