title
title
title
title
title
title
לאן נטייל גליון 240

סיור בבית התפוצות

לאור הצלחת הסיור הקודם יצא סיור נוסף

בהנחייתה של נילי בן-ארי על הזהות היהודית

במזרח אירופה אז והיום.

הרצאה מרתקת על נושא מקורות שמות המשפחה

וסרטים על עיירות, כפרים וערים מימים עברו