title
title
title
title
title
title
פינת הגנן - על הרקפת התרבותית

על הרקפת התרבותית

ביום הותיק, פנה אלי חבר שאכתוב על הרקפת התרבותית – בעיקר איך לשמור אותה לטווח ארוך יותר.

הרקפת התרבותית מטופחת מתחילת זריעה בתנאים המתאימים. הריבוי על-ידי זרעים לרוב ואינם מפתחים פקעת, נשתלים ונזרעים במצע מיוחד ולרוב נמכר ונשמר בעציצים. המצע זקוק להשקיה מדי יומיים, תנאי אור מלא, אך לא בשמש. אין לעודד במים פושרים, להתייחס אליה כאל צמח חורף ולהציב אותה במקום ללא רוח וללא מזגן מייבש.

ביחס לרקפת בר – יש לקנות את הפקעות ולהשאירן באדמה.

 


 


 

 

את הזרעים גם של התרבותית וגם הבר ניתן לאסוף ולזרוע.