title
title
title
title
title
title
מהנעשה בגיל עוז - שוחרי תרבות יוצאים למשכן האומנויות בעין חרוד

שוחרי תרבות יוצאים לבוקר שישי במשכן בעין חרוד

הסיור יהיה מודרך על ידי יהודית בז'רנו הזכורה לטוב מהסיור הקודם.

 

התערוכה  "מאוצרות המשכן לאמנות" מוקדשת לאוספים שנאצרו במשכן במרוצת שמונים שנותיו ומוצגת על פני כל אולמותיו. פרישׂה מקיפה זו של האוספים מאפשרת להתחקות באמצעותם אחר המטרות שהציבו לעצמם חברי קיבוץ עין-חרוד בהחלטתם להקים מוזיאון. היא משמשת מראָה לעולמם של מי שביקשו לברוא עולם חדש אך לא שכחו מאין באו, ומשקפת בדרכה את תולדות העם היהודי במאה ה-20.

התערוכה מחולקת לשני אגפים, ונפרשׂת בין המחצית הראשונה של המאה ה- 20 לבין מחציתה השנייה וראשית המאה ה- 21.; בין אמנים יהודים שפעלו באירופה, לבין מי שיצרו בארץ-ישראל; בין חיים ומסורת יהודית בגולה, לבין מורכבות ההוויה הישראלית. חלקה המוקדם מוקדש לאמנים שפעלו בעיקר במרכזי האמנות בפולין, גרמניה, רוסיה וצרפת, והתמקדו בתיאורים של חיי היומיום בעיירה, בפוגרומים ובמוראות השואה, כמו גם בנושאי ציור קלאסיים כדיוקן, נוף וטבע דומם. בחלקה המאוחר מוצגת אמנות ארצישראלית וישראלית המשקפת את הנושאים והמגמות שהוצגו ונאספו במשכן, ובהם: החלוציות האוטופית של עין-חרוד; חצר הקיבוץ; ריאליזם חברתי; המקום במבטם של אמנים עולים; ריבוי קולות בחברה ובאמנות הישראלית;

 

 

 

אוצר: יניב שפירא