title
title
title
title
title
title
פינת הגנן - עודף השקיה

באחת הפעמים הקודמות, ציינתי שיש להיזהר מעודף השקיה. אחת התגובות ששמעתי בנושא היתה שהתייבשו בגינה הטגטס כתוצאה מזהירות עודף ההשקיה.

ההנחיה שכתבתי מכוונת בעיקר לגינות של ה"חצר האחורית" המושקות בטפטוף, כאשר אין בקר השקיה שקוצב את המים ונסגר בזמן.

פעמים רבות נשכח שפתחנו טפטוף, ללא סימנים נראים לעין כמו מתזים או ממטירים. רק כעבור כמה ימים חשים בזה. בינתיים נוצרה ביצה ולזה התכוונתי בלי לפרט.

מלבד בזבוז המים, הצמח סובל ממחסור אויר לנשימה לשורשים.

תמונה קשורה

יחד עם זאת, גידול בקערות, או בעציצים, מחייבים תשומת לב רבה יותר. לכן מיקמנו אותם בכניסה לדירה ובמקומות בולטים לעין. יש ימים כמו הנוכחיים בחודש אוגוסט שיש להשקות מידי יום.

הקערות והעציצים מולאו בזמנו במצע מחלחל (יותר קומפוסט, פחות קרקע) לכן רצוי שבאמצע תהיה גם אדמה מקומית (חרסיתית).

עיקר תשומת לב צריך לתת כאשר הצמח נראה סובל מיובש, יש להשקות ולא לדחות. צמחים השתולים בקרקע מעידים על יובש בעיקר בשעות החמות (כימשון רגעי), כאשר כושר יניקת המים מהקרקע פחותה מזו שהצמח מאדה. אין צורך לדאוג; המצב יתאזן עם ירידת הטמפרטורות.