title
title
title
title
title
title
מטעמים לפרשת השבוע - פרשת נשא

פרשת נשא

ברכת הכהנים המופיעה בפרשתנו היא ה'ברכה המשולשת', ברכה המורכבת משלושה רכיבים, הצומחים ועולים – הן בכמות המלים, והן באופיין של הברכות.

רש"ר הירש עמד על כך שהמובן של הפסוק הראשון הוא בעיקרו חומרי - יְבָרֶכְךָ ה' וְיִשְׁמְרֶךָ, מעליו הפסוק השני הנוגע לעולמות רוחניים יותר- יָאֵר ה' פָּנָיו אֵלֶיךָ וִיחֻנֶּךָּ, כשהברכה האחרון המבטיחה נשיאת פנים ושלום היא:

התוצאה האחרונה של הברכה, הכתר של ברכת "יברכך" ו"יאר" שקדמו לה.

משמעות הברכה היא קירבת ה', 

נזכה בה, אם ניצלנו כהלכה את כל הרכוש החמרי והרוחני שניתן לנו מידי ה'.

 

אלא שהברכה 'יִשָּׂא ה' פָּנָיו אֵלֶיךָ' איננה פשוטה כלל, לאור פסוק הפוך לכאורה, המתאר את הקדוש ברוך הוא ככזה שאינו נושא פנים. שאלה זו מופיעה בגמרא במסכת ראש השנה בשמה של בלוריא הגיורת:

שאלה בלוריא הגיורת את רבן גמליאל: כתיב בתורתכם אשר לא ישא פנים, וכתיב ישא ה' פניו אליך?

 

שאלתה התמימה של הגיורת מבקשת להבין את הנהגת ה' את עולמו. האם שבחו של ה' שהוּא אֱלוֹהֵי הָאֱלֹוהִים וַאֲדֹנֵי הָאֲדֹנִים, הָאֵל הַגָּדֹל הַגִּבֹּר וְהַנּוֹרָא אֲשֶׁר לֹא יִשָּׂא פָנִים וְלֹא יִקַּח שֹׁחַד, אלוהי אמת שאי אפשר להזיזו מהדין, או להיפך, שברכת נשיאת הפנים שבפרשתנו היא המאפיינת את יחסו המוותר על הכעס ועל הגמול ועל שורת הדין?

 

רבי יוסי עונה לה במשל.

למה הדבר דומה - 

לאדם שנושה בחבירו מנה, וקבע לו זמן בפני המלך, ונשבע לו בחיי המלך.

הגיע זמן ולא פרעו, בא לפייס את המלך.

ואמר לו: עלבוני מחול לך, לך ופייס את חבירך.

כך גם ביחס לדברייך, כאן - בעבירות שבין אדם למקום, כאן - בעבירות שבין אדם לחבירו.

 

כשאדם עומד מול הקדוש ברוך הוא עם העבירות שבינו לבינו, הרי שהוא מקווה שברכת הכהנים תתממש, ושה' ישא פניו, ישם לו שלום, ימחה את עונשו ויפיג את כעסו. זה שבחו וזו גדולתו של אלוהינו, שהוא סולח ומאיר פנים.

 

אך כשאדם עומד מול זולתו, מול שכן או חבר, ואפילו מול אדם זר, כאן הקב"ה איננו נושא פנים.

'עלבוני מחול לך'; אכן יש פגיעה גם בה' כשפוגעים בזולת, אבל לא היא העניין... המלך מפנה אותנו לפייס את החבר או החברה, לוודא שהפנים שלנו פוגשים את הפנים של השכן או השכנה, להפיג את כעסו של הזולת, אז, ורק אז, הוא מצידו יָשֵׂם לְךָ שָׁלוֹם, וברכת הכהנים תתממש במלואה.


 

שבת שלום, הרב אוֹרי ליפשיץ, רב טירת-צבי