title
title
title
title
title
title
מטעמים לפרשת השבוע - במדבר וחג השבועות

פרשת במדבר וחג השבועות

 

החג שלפנינו, שמות ועניינים רבים לו. זהו חג השבועות, המציין את סיום ספירת שבעת שבועות העומר, חג הביכורים, שבו מתחילים להביא לבית המקדש את ביכורי פירות ארץ ישראל, חג הקציר שבו מקריבים מנחה חדשה מהתבואה של השנה הזו, ואף חג מתן תורה, בעקבות זיהוי חכמים את יום מעמד הר סיני עם ו' בסיון.

אל כל אלו מצטרפת מגילת רות, הנקראת ביום זה, ובאופן פשוט קשורה ל'ימי הקציר' שבמהלכם מתרחשים האירועים המשמעותיים שבה.

במשך השנים נקשרו קשרים נוספים בין מגילת רות לבין החג שלפנינו.

ה'שפת אמת' מפליא בדבריו, בזיקה שהוא מוצא בין מתן התורה ומגילת רות.

ענין קריאת רות בשבועות, שהוא ענין תורה שבע"פ.

שהקב"ה מבקש שבני ישראל במעשיהם יוסיפו על התורה שבכתב כי הרי מעשה צדיקים הם תורה.

ונעשה ממעשי בועז ורות מגילה....

וכן כתוב 'אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכינו'.

והוא תורה שבע"פ.

שמצד זה מיוחד התורה לבני ישראל, שדעתם מיוחד להשיג סתרי התורה שנסתר ואינו מפורש בתורה.

 

לדברי ה'שפת אמת', מגילת רות נקראת בשבועות כהמשך להיותו של החג 'חג מתן תורה'.

יום נתינת וקבלת התורה אי אז אחרי יציאת מצרים, היה היום 'אשר נתן לנו תורת אמת'. מגילת רות מייצגת את 'חיי עולם נטע בתוכנו'.

התורה שבכתב היא התורה המפורשת. תורת הנסתר היא מה שלא כתוב, התנהגות אנושית של חסד, של אדם כבועז, שהיה בו עוז, של אמון של האדם בחכמים, ולא פחות מכך, של אמון של האדם בעצמו:

ויראה שמסיבה זו הוצרכו בני ישראל לשמוע ב' דברות ראשונות מה' יתברך בעצמו.

כדי שיאמינו זה באמת, כי ה' יתברך הוא החיות של כל אדם. כמו שכתוב אנכי ה' אלקיך,

ממש כל החיות שלך.

 

שתי הדברות הראשונות נשמעו על ידי ה' עצמו, כדי שנפנים כי באמת בתוך כל אחד מאיתנו יש חיות, ממש. כדי שנזכור כי כל מעשינו יכולים להיות תורה, כדי שנאמין ש'תורת הנסתר' מופיעה במעשים של רגישות אנושית ושל חמלה.

 

שבת שלום וחג שבועות שמח, הרב אוֹרי ליפשיץ, רב טירת-צבי