title
title
title
title
title
title
פינת הגנן - טיפול בוורדים

טיפול בוורדים

תוצאת תמונה עבור שיח ורדים

הוורדים כעת במיטבם, יש לנקות את השיח- להסיר את הענפים שסיימו פריחתם (מעל עלה מלא- עם חמישה עלעלים או יותר), לקצר ענפי מים- ענפים שצמחו מהר ישרים, מהחלק התחתון של השיח.

מהחלק התחתון צומחים גם חזירים- מתחת להרכבה להוריד אותם סמוך ככל האפשר לגזע.

גם שיחים ועצים אחרים שנשתלו בסתיו מצמיחים חזירים וכשהם צעירים- נוח להוריד אותם- לתלוש בנקודת החיבור.