title
title
title
title
title
title
משתפים - נעמי - טלנובלה

נעמי - טלנובלה

 

מגילת רות מעלה קושיות שמגילת נעמי מתרצת:

1. שמות בניה של נעמי, ואדישותה לנישואין למואביות חרף האיסור.

2. מציאותו של בעז בלילה בגורן.

3. הפעלים בהם מנחה נעמי את רות.

 

1. ברוב המקומות במקרא, הנשים הן הנותנות שמות לילודים:

ארבע האימהות, בנות לוט, המיילדת את פרץ וזרח לתמר, בת פרעה למשה (רשימה חלקית).

מכאן אני גוזר שהשמות מחלון וכליון ניתנו ע"י נעמי....    איזו אשה תיתן לילדיה שמות עם צליל ומובן אובדני?

היתכן שנעמי שערגה לבעז אולצה להינשא לאלימלך? המואסת נעמי בבעלה וצאצאיו? הלוקה נעמי בדיכאון שלאחר הלידה?                

המכאן שמות בניה? המכאן אדישותה לנישואין האסורים?

 קרוב לודאי, יטען פרויד (רות פרק ג').

אחרי שהתאלמנה ואיבדה את בניה נעשתה חופשיה לחזור לבית לחם, אולי תוכל להיות בקרבת בעז. היא מפצירה בכלותיה לשוב לבית אביהן, נעמי מעדיפה לחזור לבד. לשם מה היא צריכה אותן כרחיים על צווארה? אלא שרות התעקשה לדבוק בנעמי.

המשמעות המקראית לדבוק = להיות לבשר אחד (בראשית ב' 24), כלומר נעמי ורות בשר אחד, כאשר נעמי הבוגרת היא ניסיון החיים ורות הרעננה היא הגוף הפיסי הפורה.

בדרך מקרה מצטרפת רות למלקטות בשדה בעז. בעז מתרשם מיד, ומפציר בה להידבק בנערותיו. מי אלה נערותיו? ומה תפקידן בחיי בעז? היתכן שברקע תקוותו להידבק ברות? רות יודעת היטב את תפקידן של נערותיו ומבהירה לבעז: "לא אהיה כאחת שפחתך" (ומכאן נרמז מעמדן של נערותיו, וגם תקוותו של בעז).

כשתקוותו מתגשמת הוא יאמר לרות: "היטבת חסדך האחרון מן הראשון לבלתי-לכת אחרי הבחורים"

(ובעכשיוית: אושר גדול שזכיתי בך).

 

2. אדם עשיר כבעז שמעסיק בשדו קוצרים עם משגיח (הניצב על הקוצרים) ונערות (מאלמות?)  מה לו ולעבוד כאחרון נעריו בזריה וללון לבדו בגורן?

היתכן שקיווה שרות תופיע, ולו, בחלום?

 

וכיצד נודע המצב החריג הזה לנעמי? האם בערגתה לבעז עקבה אחריו? האם הבינה ללבו?

היתכן שזה הרקע למעשה שנעמי רוקחת?

בהשראת שיר השירים מנחה נעמי את רות, כיצד להעמיק את הקשר שנרקם עם בעז.

 

3. כשמדובר בבעז, נעמי לא ממש מבחינה בינה לבין רות, הפעלים בהם מנחה נעמי את כלתה מופיעים בגוף שני וראשון:

רחצת, סכת, שמת, ירדתי, גלית, שכבתי. בפליטת פה לפי תומה חושפת נעמי את תשוקתה לבעז (פרויד).

לאחר ההליך שבעז מביא ליד גמר בנישואין לרות, נעמי לוקחת את הבן שנולד והשכנות אומרות: "בן נולד לנעמי" וכמקובל הנשים הן הקוראות לו שם: "עובד".

ועוד אומרות הנשים לנעמי על בן בעז:  "והיה לך למשיב נפש". היתכן שערגתה של נעמי לבעז, היתה הרכילות בבית לחם?


תוצאת תמונה עבור מגילת רות

  

מיכאל לוי

אשדות יעקב איחוד