title
title
title
title
title
title
מהנעשה בגיל עוז - למתנדבים בעם ברכו...

למתנדבים בעם ברכו...

 

המתנדבים שלנו אסתר ונמרוד בן הרואה. תודה לכם על התרומה, העזרה והחיוך התמידי. אתם מוסיפים ליופי של גיל עוז.

צוות בית גיל עוז