title
title
title
title
title
title
יוצרים בעוזשולמית גרסיאני 
מסילות 
בהדרכת יעל אייזנבאום 
עיצובים בזכוכית