title
title
title
title
title
title
מהעת הזו- על המשפחה וערכיה

שלום רב קוראנו היקרים

 

היום ל' שבט נקבע במדינת ישראל

כיום המשפחה, לכבודה של הנרייטה סאלד

מייסדת עליית הנוער.

 

במשפחה, כמו במשפחה חוברים יחד

דורות אחר דורות.

דור ראשון, דור שני, שלישי ויותר.

 

סוד המשפחה היהודית לאורך הדורות

ותפקידה בהעברת התרבות והמורשת מדור לדור.

 

הדלאי  לאמה על המשפחה היהודית

 

הדלאי לאמה, המנהיג הטיבטי הישיש, גולה בהודו מאז שהוא בן 25. יום אחד נודע לו כי לא הרחק ממקום מושבו מתקיים מחנה של ארגון יהודי. המנהיג הישיש ביקש להיפגש עם ראשי המחנה. בפגישה אמר להם: "אני נמצא בגלות, הרחק ממולדתי זה כמה עשרות שנים, וכבר מרגיש אני כמה קשה לשמור על הזהות, על צורת החיים הייחודית, הרחק מהבית.

אתם עם שנמצא בגלות אלפי שנים, ואף-על-פי-כן הצלחתם לשמר את זהותכם העצמית בצורה כה מרשימה וייחודית. מהו הסוד שלכם?

ניסו להעלות רעיונות, זה אומר בכה, וזה אומר בכה. עד שבסוף אמרה אחת הנשים: "מקור עוצמתנו וסוד הישרדותנו היא המשפחה היהודית. בכל מקום בעולם שאליו הגיעו זוג יהודים הגיע הכול – כל משפחה היא גרעין של עם שלם, יש בה מלך ומלכה, כהן גדול ושכינה, הכול מקופל בה".

הקשיב הדלאי לאמה, לחש לעצמו ואמר: "זהו... זהו הסוד... כאן טמון המפתח".

 

ולפני שבועיים ביום ט"ו בשבט

 הלך לעולמו המשורר חיים גורי ז"ל.

 

על המשפחה ועל חיים גורי

בגליון זה שלפניכם.


בברכת שבת שלום

ומשנכנס אדר מרבין בשמחה

 

 

גדי ליאון

העורך