title
title
title
title
title
title
מטעמים לפרשת השבוע - משפטים

פרשת משפטים

 

פרשת משפטים מבססת את המסד לקיום ההלכתי היהודי, אחרי הקולות והברקים של מעמד הר סיני.

קשה שלא להבחין בכובד האחריות המוטלת על האדם מישראל בנוגע לזולתו, הן בחובתו להישמר מפגיעה באחר, הן בחובתו לסייע לאחר בהשבת אבדה וטעינת החמור, ובעיקר בהתייחסות לחלש, ליתום לגר ולאלמנה.

רבי ישראל מסלנט, מייסד תנועת המוסר, שיום פטירתו חל השבוע (לפני 135 שנים), הדגיש רבות את החשיבות שברגישות לאחר (ובעיקר לחלש) וראה בה ערך דתי גבוה, יותר מאשר הידור בעניינים שבין אדם למקום.

סיפורים רבים אודותיו נוגעים בנקודה זו, למשל הסיפור הבא:

 

כאשר הגיע רבי ישראל לאחת העיירות לשם חיזוק המוסר, אחד העשירים הזמינו לסעודת ליל שבת. שאלו ר' ישראל: "והיאך סדר הנהגת הארוחה בביתך? " השיב לו העשיר: "ברוך ה', הנני מהדר בכל ענייני הכשרות, המבשלת שלי היא אלמנה של תלמיד חכם, וגם אשתי מפקחת על עבודתה, ובשעת הסעודה אני מרבה בשירות ותשבחות לה', ועוסק בדברי תורה, כך שהסעודה נמשכת כשלוש שעות".

 

הסכים ר' ישראל להתארח אצלו, אולם תנאי אחד התנה עמו, שכל הסעודה תנוהל על פיו, וזמנה יקוצר לפחות משעה. העשיר, שרצה מאוד לארח את ר' ישראל, הסכים בלית ברירה לתנאיו. וכך, תיכף אחר המנה הראשונה ביקש ר' ישראל שיביאו את המנה השנייה, ואחר כך את השלישית, וכמעט ולא הספיקו לומר זמירות ודברי תורה, וכבר ביקש ר' ישראל לברך ברכת המזון.

 

לפני הזימון פנה בעל הבית לאורחו הנכבד ושאלו: "ילמדנו רבנו, איזה פגם מצאת בהנהגת שולחני, שרצית שנקצר כל כך במשך הסעודה?" ר' ישראל לא השיב, אולם ביקש להזמין את האלמנה המבשלת, ופנה אליה ואמר: "אנא סלחי לי על אשר עייפתי אותך הערב, ובגללי נאלצת למהר ולהגיש במהירות מנה אחר מנה". בכתה המבשלת ואמרה: "ברכות יחולו על ראש הרב, הלוואי וכבודו יתארח כאן בכל שבת. בעל הבית שלי, ישמור אותו ה', רגיל להאריך בסעודתו עד שעה מאוחרת, ואני שפחתך, רגלי כושלות מעבודת השבוע ובקושי אני מצליחה להגיע הביתה, וילדי היתומים כבר נרדמים. הפעם אולי עוד אזכה לראותם לפני שיירדמו, ואספיק לישון ולנוח מעט מעבודתי הקשה".

 

פנה ר' ישראל אל העשיר ואמר: "זאת התשובה לשאלתך. אמנם הנהגת שולחנך נאה מאוד, אך כל זה בתנאי שאיננה פוגעת באחרים".

 

 

שבת שלום, הרב אֹורי ליפשיץ, רב טירת-צבי