title
title
title
title
title
title
מטעמים לפרשת השבוע - יתרו

פרשת יתרו

 

הציווי האחרון בעשרת הדברות הוא 'לא תחמוד'. מדובר בציווי שאיננו על מעשה מסויים, על דיבור ואפילו לא על מבט או הרחה, אלא על הרהור הלב, על נטיית הנפש לרצות את מה יש לזולת.

רבי אברהם אבן עזרא, שאת יום פטירתו נציין בקרוב (נפטר לפני 850 שנים) תמה על היכולת לממש ציווי זה בשם 'אנשים רבים'. לכאורה, מדובר בהתאוות ותשוקה שאינן נשלטות.

ובאמת, אפשר להבין את הציווי לא לגנוב או לא לנאוף, שהרי אלו מעשים שעל אף שליבו של האדם מתאווה להם, הם אסורים, ועליו להתגבר על יצרו ולהימנע מהם. אך כיצד ניתן לצוות על הרגש עצמו שלא לחמוד?

בתשובתו, האבן עזרא משתמש במשל:

דע, כי איש כפרי שיש לו דעת נכונה, והוא ראה בת מלך שהיא יפה, לא יחמוד אותה בלבו...

כי ידע כי זה לא יתכן.

ואל תחשוב זה הכפרי שהוא כאחד מן המשוגעים,

שיתאוה שיהיה לו כנפים לעוף השמים, ולא יתכן להיות...

ככה כל משכיל צריך שידע ... שאשת רעהו אסרה השם לו,

יותר היא נשגבה בעיניו מבת מלך בלב הכפרי,

על כן הוא ישמח בחלקו ואל ישים אל לבו לחמוד ולהתאוות דבר שאינו שלו,

כי ידע שהשם לא רצה לתת לו, לא יוכל לקחתו בכחו ובמחשבותיו ותחבלותיו.

 

בן הכפר לא חומד את בת המלך. אמנם היא יכולה להיות יפה בעיניו, אבל אין היא באופק האפשרויות שלו. היא מחוץ לתחום ההיתכנות הריאלית. כמו שאדם שפוי לא מתאווה שיהיו לו כנפיים כי יודע הוא שאין זה מציאותי, כך בן הכפר לא חומד את בת המלך, כי מבחינתו, אין זה מציאותי להינשא לה.

באופן דומה מתפקדת התורה בעיניו של האבן-עזרא. היא מייצרת את תחום האפשרי והמציאותי. אם הקב"ה אומר שדבר מסוים אסור הוא, הרי שהוא הופך להיות לא ריאלי, מחוץ לאופק, לא רלוונטי, וממילא אין לאדם תשוקה ואיווי אל מה שאינו חלק מעולמו. למעשה, משמעות הציווי 'לא תחמוד' לפי האבן-עזרא היא 'למד עצמך להאמין ולבטוח בה' ולקבל את מצוותיו עד כדי כך שהם אלו שישרטטו עבורך את מרחב האפשרויות והמושגים'.

 

על אף דברים משמעותיים אלו, ה'שפת אמת' מציע כיוון אחר, ונציגנו כאן בקצרה.

תירוצו הולך בכיוון אחר משל האבן-עזרא, ומוקדו הוא בקבלת האפשרות שאדם ישתוקק אכן גם לדברים האסורים עליו, לענייני העולם הזה. יחד עם זאת, את ציווי התורה 'לא תחמוד' הוא מפרש כהנחיה לתשוקה אחרת:

באמת נראה כי אף שיש חמדה לעניני עולם הזה.

אך התשוקה צריך להיות באדם לקיים מאמר ה'.

וזאת החמדה תגבור נגד כל החמדות שבעולם. ועל זה נאמר בטל רצונך מפני רצונו...

עצתו של ה'שפת אמת' היא לא למנוע את התשוקה האנושית, אלא להציב לה חלופה בדמות הרצון לקיים את מאמר ה'. רצון וחמדה שכאלו, אם יופיעו בעצמה ומתוכו של האדם, יגברו על התאוות הנמוכות של העולם הזה. 

שבת שלום, הרב אוׁרי ליפשיץ, רב טירת-צבי