title
title
title
title
title
title
מטעמים לפרשת השבוע - וארא

פרשת וארא

 

שיעבוד ישראל במצרים מגיע בפרשתנו לקיצו. בפתיחת הפרשה מופיעות כמה סיבות שמביאות את ריבונו של עולם לגאול את עמו.

ראשית, מופיעה כאן הברית עם האבות, אַבְרָהָם, יִצְחָק וְיַעֲקֹב.

ברית שעניינה לָתֵת לָהֶם אֶת אֶרֶץ כְּנָעַן. לכאורה, די בכך כדי להושיע את בני ישראל, אך התורה מלמדתנו כי לקדוש ברוך הוא טעם נוסף: וְגַם אֲנִי שָׁמַעְתִּי אֶת נַאֲקַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר מִצְרַיִם מַעֲבִדִים אֹתָם וָאֶזְכֹּר אֶת בְּרִיתִי.

זכרון הברית קשור לנאקת בני ישראל ולשמיעתו של האל את נאקה זו, ונראה שתוספת המילה וְגַם מלמדת שצרותיהם של ישראל הביאו את הקדוש ברוך הוא לממש את בריתו.

בשם החתם סופר מובא פירוש מעניין למילה וְגַם, הכורך אותה למילה שאחריה - וְגַם אֲנִי:

בשעה שבני ישראל נאנקו ונאנחו תחת עול מצרים

שמע כל אחד מהם גם את אנחת אחיו.

למרות השעבוד, השתדל כל אחד להקל מעל סבלו

של רעהו בכל יכולתו

ובשכר שמיעה זו שמע גם הקדוש ברוך הוא

את אנחתם והושיעם...

 

שמיעתו של הקדוש ברוך הוא תלויה בין השאר בשמיעתנו שלנו. יכולתנו לחוש במצוקת האחר פותחת את הפתח לגאולה וליציאה מן המיצר.

וכך מסופר על רבי משה לייב מסאסוב, מגדולי החסידות, שיום פטירתו חל השבוע (ד' שבט):

כיצד לאהוב את הבריות , למדתי מאיכר אחד.

אותו איכר אכל ושתה עם איכרים אחרים בבית-מרזח.

זמן רב שתק ככל חבריו, אבל כשנתעורר לבו בשל יין,

אמר אל שכנו :

"אמור-נא , אוהב אתה אותי או אין אתה אוהב אותי " ?

הלה השיב : "אני אוהב אותך מאוד . "

ושוב אמר: " אתה אומר : אני אוהב אותך ,

ואי [ ואין ] אתה יודע מה אני חסר.

אילו אהבת אותי באמת , היית יודע . "

אותה שעה למדתי : אהבת הבריות פירושה לחוש בצורכיהם ולישא עמם [ ולסבול איתם ] בצרתם 

שבת שלום, הרב אוֹרי ליפשיץ, רב טירת-צבי