title
title
title
title
title
title
פינת הגנן - ייחורים עציים

ייחורים עציים

למרות מיעוט הגשמים עד כה, הטמפרטורה הנמוכה גורמת לשלכת לעצי הרימון, התות והתאנים. יש שוני בין זנים, אך באופן כללי עבור רוב הזנים זוהי תקופת תרדמה, ובעונה הזו ניתן להכין ייחורים עציים. רק באביב עם עליית הטמפרטורות הייחורים יתחילו ללבלב, וחודשיים לאחר מכן יתפתחו גם שורשים. ההעתקה תיעשה בתום שנה כאשר גם הייחור יהיה בשלכת.

יש לבחור בענף שפירותיו היו משובחים ולבחור ענפים ללא פגמים. הייחור – רצוי שיהיה בעובי כ-1.5 ס"מ (קוטר). החתך יהיה חלק כאשר החתך התחתון יהיה מתחת לעין רדומה וכך גם החיתוך העליון.

המצע שלתוכו נועצים את החלק התחתון יהיה חול נקי ושטוף ממלחים. לשים 2/3 מהאורך לתוך המצע ו-1/3 יהיה מעל פני המצע. לשמור על מצע לח ולחפות בעזרת נסורת את החלק שמחוץ למצע.

תוצאת תמונה עבור ייחורים עציים