title
title
title
title
title
title
פינת הגן - נשאלתי: היכן משיגים שתילים של חמנית הפקעות

נשאלתי: היכן משיגים שתילים של חמנית הפקעות?

 

אם כן, כמו פקעות תפוחי אדמה, קונים בשוק הירקות את הפקעות . שומרים במקום חשון ומאוורר ולאחר ניצנים (עיניים) לחלק את הגוש ולטמון בקרקע.

במהלך הזמן יש להכין את הקרקע, להוסיף קומפוסט / זבל פרות / לול לפחות שלושה שבועות לפני השתילה, להצניע ולהשקות. אפשר לשתול עד אמצע חודש ינואר.

 גם החולד נהנה מטעמה של הקסביה ולכן מומלץ לגדלה במיכל (דלי של עשרה ליטר) היא זקוקה לשמש מלאה כמו חמנית הגרעינים.


 

ב ה צ ל ח ה