title
title
title
title
title
title
מהנעשה בגיל עוז - משוטטים בעוז

"צהוב בתבור"
מצגת לסיכום הטיול מאת חנוך פלסר משדה-אליהו