title
title
title
title
title
title
יוצרים בעוז

ציפורים ורימונים לחגחדר האומנות 
בהדרכת מיקי סמסון