title
title
title
title
title
title
משב רוח - חברות

חברות

 

הטלפון צלצל. "בוקר טוב! חברה שלך מהסחנה."

יש חברים מילדות, יש חבר לחיים, (או אין) יש חברים לתנועה, יש חברים מהקבוץ, יש חברים ללימוד, יש חברים לעבודה... מסתבר כי חיינו כמו ארג רב חוטים שארג רב אומן וצבעים רבים ומגוונים הנאספים לשטיח מרהיב עין ביופיו.

בשנה האחרונה אני מודעת יותר ויותר לחשיבותם של קשרי החברות הרבים והשונים.

פנים רבות לחברות, הבדידות חד משמעית היא ונושאת עימה צער וכאב. הבדידות מחשיכה את חיינו. בצר לנו ובשמחת לבנו אנו זקוקים לנפשות אלה הקרובות לנו אשר טוו חוט של ידידות בינן לבינינו.

ידידות זו משמעותה אור, שמחה ושיתוף ברגשות ולו גם יהא זה אותו חוג קבוע של "נערות" בנות שבעים-שמונים חברות למקלחת המשותפת אחר שחיית בוקר... ויש שכן קרוב המציע עזרה טכנית בעת קלקולו של המכשיר החשמלי, והחברות המניחות עוגה מתוקה בהפתעה ביום שישי אחר הצהרים, או השכנה ממול ה"תורמת" תבשיל שאין כמוהו כי טעמה של ידידות ערב מכל תבלין – אך זאת לדעת חברות אינה נולדת יש מאין.

עלינו לפתוח את לבנו אל הזולת. רבות הדרכים המובילות אל לב הזולת. תשומת לבנו לצערו ושמחותיו, אוזן כרויה לשיחותיו, קשב לאירועים המלווים את חיי זולתנו. אל לנו לשקוע או לטבוע בתוך עולמנו שלנו בלבד...אתה יכול להשקיע חסכונות בבנק, לקנות כלים יקרי ערך, לאסוף חפצים שונים כתחביב, אך אין תחליף להשקעותיך בחוטים עדינים אלה של ידידות. גדול שכרה מהשקעתנו תמיד. וכבר אמרו חז"ל: "קנה לך חבר" אכן עסקה טובה.


  

        


 

 

 

 

 

אבישג

אב – תשע"ז