title
title
title
title
title
title
פינת הגנן - מזון על - פרי הצבר

מזון על – פרי הצבר

הנושא נחשף גם בטלויזיה. הצבר צמח שמוצאו ממדבריות מרכז אמריקה ובמהלך השנים היכה שורשים מתאימים.

ברוב הכפרים הנטושים שיחי הצבר נותרו כעדות חיה לקיומו של יישוב.

הצבר שימש כגבול בין חלקות, כחצר, כדיר עיזים או כבשים וכפרי מתוק.

בשנות החמישים נהגנו כילדים לקוטפם בעזרת מקל ופחית שימורים ומלבד הפרי "זכינו" בקוצים דקים שנחתו עלינו בשעת הקטיף ואי אז למדנו לקח ושיעור איך לקוטפם נכון.

מאז, פותחו זנים עם מעט מאוד קוצים. לפני 25 שנים, בעידודו של שר החקלאות דאז- רפול ז"ל- הוקמה חווה ברמת הנגב לגידול פרי הצבר בקנה מידה מסחרי וכענף חקלאי וכלכלי מכניס- "חוות צברי אורלי".

במהלך השנים מאז פותחו זנים רבים. המחקרים הרבים מעידים על הפרי כבעל תכונות לבריאות טובה.

ומאמר קצר שמצאתי בספרות המקצועית- מתוך גליון יבול שיא מספר 130 – מאי 2017 אודות פרי הצבר:


 


ב ה צ ל ח ה