title
title
title
title
title
title
יוצרים בעוז

דמותדוד פרג'
בית-שאן
חדר האומנות
בהדרכת מיקי סמסון