title
title
title
title
title
title
יוצרים בעוז - ידי זהב
ידי זהבחוג ציור
בהדרכת מיקי סמסון