title
title
title
title
title
title
פינת הגנן - המים וההשקיה - מחשבות ותובנות

המים וההשקיה – מחשבות ותובנות

 

מחירי המים מאמירים. טרם נמצא גידול זהב בעזרת המים שלנו. רבים שוקלים ייבוש הדשא ומניחים שטיחי דשא סינטטי, או צמחי כיסוי שאינם צורכים מים רבים.

אחד הצמחים האלה – פורטולקריה זוחלת או מפלית. כדאי לשים לב לאלה שכבר ביצעו כדי להתרשם ולהחליט.

 זו העת לנקות את שיחי הוורדים, לאחר גיל הפריחה כדי לעודד את הגל הבא. נזכיר כי יש לקטום ענפים שסיימו לפרוח מעל עלה מלא בעל 5 עלעלים או יותר.

 

ב ה צ ל ח ה