title
title
title
title
title
title
מטעמים מפרשת השבוע - לפרשיות בהר-בחוקותי ולכבוד יום ירושלים

פרשיות בהר-בחוקותי ולכבוד יום ירושלים

 

לאחר הציווי על שבת הארץ ועל חזרת הקרקעות לבעליהן המקוריים ביובל, עוברת התורה לתאר את דינו של המוכר בית בעיר המוקפת חומה: "וְאִישׁ כִּי יִמְכֹּר בֵּית מוֹשַׁב עִיר חוֹמָה וְהָיְתָה גְּאֻלָּתוֹ עַד תֹּם שְׁנַת מִמְכָּרוֹ, יָמִים תִּהְיֶה גְאֻלָּתוֹ". למוכר קיימת אפשרות לגאול את ביתו במהלך השנה שאחרי המכירה, ולאחר מכן – הוא מאבד את זכותו לגאול את הבית, והבית 'נחלט' ומשתייך לקונה, ולא יוצא אף ביובל.

 

את ההבדל בין השדה לבין הבית מסביר הרמב"ן בכך שמהשדה 'יוציא האדם לחם למחייתו', ועל כן דואגת התורה להשיב את האדם לאחוזתו, אך הבית 'לאחר היאוש ששינה דירתו ועמד שנה בבית אחר לא יזיק לו, כי לא תמעט מחיתו אם יחלט'.

 

חכמים זיהו את 'עיר החומה' עם ירושלים, המוקפת חומה, ואת האיש שמכר את ביתו בעיר החומה, כקדוש ברוך הוא שאיבד את בית המקדש ומסרו לזרים.

ואיש כי ימכור בית מושב זה ביתו של הקדוש ברוך הוא...

עיר חומה זה עירו של הקדוש ברוך הוא שנאמר 'וינתצו את חומת ירושלים'.

 

נראה שזיהוי מדרשי זה עלול, חלילה, להביא למסקנה שהמתנתו הארוכה של הקדוש ברוך הוא בגאולת עירו וביתו יש בה כדי ללמד על כך שהבעלות עברה לאחרים, אך רבנו בחיי מסביר כי באמירה יָמִים תִּהְיֶה גְאֻלָּתוֹ מרמזת התורה לאלפיים שנות המשיח, שבמהלכן ישוב עם ישראל לארצו ולעירו.

 

מכיוון אחר, וכדרשה על דברי הרמב"ן, נראה שבית בעיר חומה נחלט ומשוייך לקונה רק אם הוא כזה ש'לא תמעט מחייתו אם יחלט'. אך ירושלים עבורנו איננה רק 'דירה' שניתן להמירה בדירה אחרת, מבלי להינזק. ירושלים, בהקשר זה, דומה יותר לשדה, לאחוזה, למרחב שממנו צומחת מחיית העם, וממילא – אין יכולת לנתק את הזיקה אליה. דומה הדבר לבתי ערי הלויים, שנקראים בָּתֵּי עָרֵי אֲחֻזָּתָם, בתים שהם גם אחוזה, וממילא גְּאֻלַּת עוֹלָם להם.

 

השבוע נציין את 'יום ירושלים', יום המאפשר לנו להשתאות ולשמוח על גאולת העיר המוקפת חומה. לצד הנסיעה הקהילתית המסורתית לסיורי ירושלים ביום ה', ישנה חשיבות לעיצומו של יום, ולכל הפחות לחגיגיות שמלווה את כניסת יום ירושלים. בהבעת השמחה אנו מעידים על חזרת האִישׁ אל בֵּית מוֹשַׁב עִיר חוֹמָה, על גְּאֻלָּתה, ועל היותה אֲחֻזַּת עוֹלָם.

 

שבת שלום, הרב אוֹרי ליפשיץ, רב טירת-צבי