title
title
title
title
title
title
יוצרים בעוז

מתוך אלבום דיוקןסוזאנה קוג'מן סינגלייה
רוח וחומר
בהדרכת ריקוה רוסו סינה