title
title
title
title
title
title
יוצרים בעוז

בשבוע שעבר חלה טעות והיצירה שפורסמה בטעות תחת שמה של נורמה פרידמן
צוירה בידי מוטי שחר מניר דוד ואנו מתנצלים בפני שניהם.

בשדות

נורמה פרידמן
נווה-איתן
חוג ציור
בהדרכת אסיה לשם