title
title
title
title
title
title
מהנעשה בגיל-עוז- הנש"ר פורץ את גבולות העמק

הנש"ר פורץ את גבולות העמק

לאחר שהעמקנו את ההיכרות שלנו עם שירי העמק שלנו והעמקים השכנים באמצעות השירים- "שיר הרשת", "אלעד ירד אל הירדן", "בהר הגלבוע", "שיר השומר" ו"בת שישים" החלטנו לפרוץ את הגבולות.

לא, אל חשש, איננו מלמדים את הילדים לפרוץ גבולות (בטח לא בימים טרופים אלה), אלא את גבולות העמק השיריים. זאת עשינו באמצעות השיר המפורסם "ופרצת".

ערכנו היכרות עם הפסוק המקראי המופיע לאחר חלום סולם יעקב.

זיהינו את ארבע מילות הכיוונים ושייכנו אותן לכיוונים המוכרים לנו מהשפה של היום.

על-מנת להפנים את המושג של כיוונים זיהינו את כיווני האוויר באולם בו אנו שרים וראשית נדרשו החברים והילדים כאחד להפנות את ידם לכיוון המתבקש, לאחר מכן גם בזמן השירה עצמה ולבסוף מי שחפץ בכך קפץ והפנה את גופו בהתאם למילות הכיוון.

הילדים פרקו מרץ והאווירה היתה מאוד פעילה.


ובוודאי כבר ניחשתם, זהו רק המבוא להמשך השירים של "משוט בארץ" בו נכיר חבלי ארץ שונים בשירה.

נמתין למפגש בשבוע הבא בו נפנה לכיוון......

חכו ותראו...

גדי ליאון

רכז מיזם נש"ר

בית גיל-עוז