title
title
title
title
title
title
משב רוח - ספרות ודוקומונטציה הילכו שניהם יחדיו?

ספרות ודוקומונטציה

הילכו שניהם יחדיו?

מאז התפתחותו של זרם הביקורת הספרותית הנקראת New Criticism בתחילת המאה העשרים מתנהל ויכוח רב-שנים ונטול הכרעה סופית על הדרכים הנכונות לבדיקת איכותה של יצירת הספרות.

בין השאר נשאלת השאלה הנותרת ללא הכרעה עד כמה מוסיף הרקע הריאלי, הזמן, המקום, אישיותו של היוצר ואופייה – ידיעת כל אלה להבנת היצירה. התשובה אינה חד משמעית.

בימים האחרונים מפרסם "בית עגנון" "מחקר" זוטא על דברי עגנון לסופר חנוך ברטוב. עגנון מתאר את התרגשותו מקריאת קטע בספרו של חנוך ברטוב. עגנון מציין כי "סצינות אחדות הרעישו את ליבי כביום שראיתי תמונות של ברויגל..."

משפט חידתי זה גורר דיון מפורט מאוד על תמונותיו של ברויגל העוסקות בנושא קבצנים, בעלי מום ומצורעים..."האם התמונה שמתאר עגנון ב"שירה" היתה או לא היתה" אולי מדובר ב"המצאה" פוטו מונטאז' של מספר תמונות שונות???

גישתי האישית: הדברים מעניינים לכשלעצמם אך להבנות הספר "שירה" – רומן קשה ורב משמעות, מבין יצירותיו הסבוכות ביותר של עגנון, אין הדבר משנה. היה או לא היה...הגישה של עגנון לפרופ' הרבסט הקושר גורלו בסוף חייו לגורלה של שירה אהובתו בבית המצורעים – קשה מסובכת ודורשת הסברים רבים!!

המחקר על תמונותיו של ברויגל, ככל שיהיה מעניין ומרתק אינו מוסיף דבר וחצי דבר להבנת היצירה הסבוכה.

מאידך גיסא, יש תמיד ענין בקשר הסבוך שבין היצירה הספרותית לדוקומונטציה וההיסטוריה המשתקפת בה בראי הבדיון העקום!!

אם כך יקרא הקורא, יהרהר וישפוט. – מה שמומלץ – הרפרודוקציות של ברויגל המשובצות במאמר – מרשימות ביותר – האומללות בהתגלמותה . גם זה משהו......

3


1559Pieter Bruegel the Elder -

The Fight Between Carnival and Lent

קטע מתוך הציור הגדול

אבישג