title
title
title
title
title
title
פינת הגנן - על המסלעה

על המסלעה

המסלעה כאלמנט גנני מתאימה גם לגינה הקטנה. נדרש לבנות אותה עם אבנים נבחרות- גם גוון צבעה של האבן וגם הפיסוליות שבה. לרוב יהיו אלה אבני גיר הנמצאות באזורים גשומים יותר (בנוף קרסטי) כדוגמת הכרמל באזור המזרחי.

בניית המסלעה מחייבת תשומת לב – שיהיו כיסי אדמה בהתאם לתכנית השתילה, אפשר להטמין ולהסוות עציצים שישתלבו בין האבנים.


גם את צנרת הטפטוף יש להניח במרכז הצמח ולאפשר בקרה שאכן הטפטפה פעילה וכן שתהיה היכולת לנתקה ולטפל בה במקרה של סתימה עקב אבנית.

בנושא זה יש להקפיד על ניקוז יעיל ושעודף המים ינוצל לכיוון הגינה והימנע מהרטבת הגב של המסלעה.

הצמחיה המתאימה למסלעה הינה לרוב שרכים, רקפות וצמחים אחרים שאין להם שורשים אגרסיביים (שיחים ועצים).

ב ה צ ל ח ה