title
title
title
title
title
title
מהעת הזו - על מה שבין יום הכיפורים לסוכות

שלום רב קוראנו היקרים

אנו שולחים תנחומים ועידוד

למיקי סמסון

עקב פטירת אביה ומאחלים לה שלא תדע עוד צער

בשם כל צוות בית גיל-עוז.


יום הכיפורים הסתיים ופנינו אל חג הסוכות

מכפרה לשמחה, מהיטהרות אל החדווה.

השמחה האמיתית תלויה בהקשבה.

ראשית הקשבה פנימה אל עצמך

ומשם הקשבה – רינה – אל זולתך.

ומצאתי במרשתת את הדברים הבאים

ולמרות אורכם מצאתים כתואמים היטב רעיון זה:

"הקשיבה אל רינתי.."

בסליחות ראשונות של האשכנזים, ובליל "כל נדרי" ביום הכיפורים
אנו אומרים-"לשמוע אל הרינה ואל התפילה.."
תפילה,ידוע מה היא. לפחות ככה אנחנו חושבים..
אבל מה היא רינה?
ואיך שומעים אליה או אותה?
בתהילים אנו נפגשים עם רינה. דוד המלך נמצא במצב קשה במערה, מתוך זעקה הוא פונה אל הקב"ה ומבקש- "הקשיבה אל רינתי".דוד המלך מבקש בפשטות מהקב"ה שיקשיב לו.
רינה היא דבר פשוט. דיבור תמים שיוצא מעומק הלב.

דיבור שרק מבקש שמישהו יקשיב לו.
גם בשגרת החיים שלנו ניתן למצוא רינה, דיבור תמים ואמיתי.
לפעמים הרינה יוצאת מלבנו שלנו, ולפעמים אנו פוגשים ברינה של חבר. לא תמיד אנחנו מצליחים לשים לב לאותה רינה, במיוחד הרינה של החברים שלנו.
לא כי היא נדירה, או כי קשה לתפוס את הרגע בו היא נולדת-מופיעה. אלא כי לנו, קשה להקשיב.
לא בהכרח מתוך רוע או בחירה, פשוט לפעמים, האוזן שלנו לא מצליחה להבין את מה שהיא שומעת.היא לא רגילה לשמוע דיבורים פשוטים ואמיתיים, הנטולים מכל רוע, ציניות או אינטרס. וזו היא לא אשמת האוזן!
זה העולם בתוכו היא חיה, זה מה שהוא משדר- זלזול, לפעמים אפילו רק אי אכפתיות. וכן, גם רוע וציניות, שהטפל הוא העיקר.
והאמת הכנה? היא מונחת במקומה, לרוב בפינה..

אז מה לעשות, האוזן התרגלה.. אבל זה לא כי היא לא רוצה!
אז בואו נעשה מאמץ השנה! נשמע אל הרינה!

נחזיר אותה מהפינה אל מקומה ונשיב לה את כבודה.
בואו נעצור שנייה, נקשיב לחברים שלנו, לדברים האמיתיים שיש להם לומר.
אולי הם צריכים את ההקשבה, רק אותה. לא שום דבר אחר.
אולי גם הם כמו דוד המלך מבקשים "
הקשיבה אל רינתי" אלינו הם פונים.

יכול להיות שבכלל לא הרבה הם צריכים.
אולי להגיד לנו תודה הם רוצים, או לומר שאותנו הם אוהבים.
כן כן, דברים אמיתיים..

והשנה אנחנו נקשיב, נקשיב לאמת ולתום לרצון ולאהבה.
ובהתחלה זה אולי יהיה מוזר ולא רגיל.
והציניות מאליה תעלה ולצאת תנסה.
אבל היא כבר בפינה!
זה יהיה לה הרבה יותר קשה..
וללא ספק אחרי פעם או פעמייםאת הציניות והרוע, כבר לא נזכור.
ואת ההקשבה לא יהיה ניתן לעצור.
מההקשבה לרינה, אפשר רק להרוויח.
הקרבה והאהבה יגדלו ללא גבול, בנינו לבין האנשים שבסביבה.
והיי! אולי עכשיו גם לנו יקשיבו.
הרי גם אנחנו מבקשים, גם לנו יש רגעים אמיתיים.

אז יאללה, השנה מקשיבים!
השנה אוהבים, השנה סוף סוף נהיה אמיתיים..
בואו נתחיל מכאן, נתחיל בקטן.
מהאנשים הקרובים אלינושאוהבים אותנוואנחנו אותם- הורים, אחים, חברים..
ואולי בזכות זה, עולם חסד ייבנה..
גמר חתימה טובהלכל בית ישראל בכל מקום שהם.

קטע שכתבתיבעקבות מחשבות על השנה החדשה..
ובמחשבה לאחור, לימוד חשוב מתוך תכונותיו של גיל-עד
שספגנו וקיבלנו ממנו..כשהיה פה ולאחר לכתו..
הודעה שקיבלנו אתמול בלילהמחבר קרוב של גיל-עד

בת גלים שער מתוך דף הפייסבוק

שנזכה לשמוע אל הרינה והשמחה

שבת שלום וחג אסיף שמח

גדי ליאון

העורך