title
title
title
title
title
title
פינת הגנן - כובע הנזיר ושאר זרעים ופקעות

כובע הנזיר ושאר זרעים ופקעות

חלק מזרעי כובע הנזיר מתחילים כבר לנבוט, ואפשר בשלב הזה של הופעת זוג עלים ראשון להעתיקם ממקומם למקומות רצויים.

עדיף בכל אופן לזרוע אותם במקום הרצוי מראש. זרעים אלה לא נפגעו במהלך היותם טמונים בקרקע כיון שהם רעילים ומזיקי הקרקע אינם אוכלים אותם.

הפריחה תחל לקראת סוף חודש פברואר והם יתמידו בה עד סוף חודש מאי.

כעת הזמן גם לזרוע חוטמית זיפנית ואפונה ריחנית.


ניתן להזמין / לקנות פקעות של כלניות ונוריות.

יש חידוש מעניין "כלנית פונפון". טרם ראיתיה בפועל (תמונתה מצורפת בזאת) ואיני יודע מה טיבה ומה יופייה.בכל מקרה כדאי להכין גומות, לטמון בהם קומפוסט ודשן בשחרור איטי – לסמנם, ובעוד כשבועיים עד חודש לטומנם.

ב ה צ ל ח ה