title
title
title
title
title
title
פינת הגנן - הסתיו שבפתח

הסתיו שבפתח...

מבשרי הסתיו הראשונים הופיעו כבר בדמות חצבים פורחים במלוא הדרם, למרות הימים החמים.

הסתיו מבשר את תחילת שנת הלימודים, נאחל לכל התלמידים שנת לימודים מוצלחת ופוריה.צילמה: אסתר לב - כפר מחולה


ובגינה- התאנה מסיימת לחנוט את פירותיה, הרימון מבשיל, מי מאיתנו שהספיק לעטוף את הפרי בזמן, ייהנה.

עצי הפקאן מזמינים את הדררות, הנזק מהן רב, עדיין לא נמצא פתרון מרתיע, אך רעיון יש, אומרים שאם נתלה צמיגי אופניים, פנימיות וכדומה, הדררות יירתעו, כמו מפני נחשים. באם יש מי מהחברות או החברים שיש להם רעיונות יישומיים אנא כתבו לנו ונשמח לנסות.ב ה צ ל ח ה