title
title
title
title
title
title
הרשמת/עריכת משתמשים במערכת
שדות המסומנים ב-* (כוכבית) הם שדות חובה
פרטי משתמש
              
              
              
              
         
         
         
         
         
 
אי הגדרת קטגוריית קשר למשתמש, תגרום לאי הופעתו ברשימות ספר הטלפונים
סימון תכונה זו מגביר את אבטחת פרטי הקשר, וימנעו חשיפתם בפני משתמשים שאינם רשומים
         
 
שייכות לרשימת תפוצה תאפשר לשלוח לנמען הודעות המועברות לתפוצות שונות באתר
  קוד ביטחון