title
title
title
title
title
title
יוצרים בעוז גליון 253

יחד לב אל לב



חברי בית גיל עוז
חדר האומנות
בהדרכת מיקי סמסון