title
title
title
title
title
title
יוצרים בעוז

חברי הבית יוצרים חנוכיותחדר האומנות
בהדרכת שקד בן יעקב