title
title
title
title
title
title
משב רוח - בילינסון - רבין - וכבוד האדם

בילינסון - רבין – וכבוד האדם

 

נסעתי לבית החולים "בילינסון". עכשיו לא קוראים לו כך. קוראים לו "רבין". תהיתי ביני לביני מי הוא זה הנטול סמכות "למחוק" שם אחד ולהנציח שם אחר. האם נהרות הזמן השוטף סוחפים את ערכי העבר ושולחים עוגן בזמן החדש?

ואם כן הוא האם יש ערך לערכים, או שההיסטוריה יוצרת אינפלציה של ערכים?

מה אמר בילינסון שזכה להנצחה ארוכת ימים בבית החולים, אשר ניתן היום לומר כי הוא מהטובים, אם לא הטוב ביותר הקיים במדינת ישראל?

ד"ר בילינסון היה רופא ויושב ראש הועד המפקח של קופת-חולים ומי שהחליט על הקמת בית החולים. אך בנוסף להיותו בעל תפקיד מרכזי ובעל יוזמה היה גם איש רוח.

                וכה אמר:

"יצאנו לשנות פני העולם, לשים קץ                                                         

לשעבוד אדם באדם.

מתי נולדנו? בשעה שניצוץ כבוד ראשון                                                           

הוצת בלב העבד המושפל הראשון נגד משפילו.

אנו לא ננמיך את הדגל עד בוא היום,                                                              

והיה דגלנו לדגל החברה המשוחררת,

עד יקום האדם במלוא קומתו,                                                                        

ויתגלה לעין-כל כאור הנצחים הצפון בו,

כשדעתו רחבה ולבו טהור וידיו נאמנות                                                              

וחייו חופש וצדק.

אין לא עבד עברי ולא עבד כנעני,                                                                          

לא כושי ולא סיני.

וכבודו כל אדם ראש פינה הוא לחברה 

הנגאלת.                                                       

בוא יבוא היום ההוא."   (משה בילינסון)

 

ראוי האיש שנאמץ את דבריו ואת תקוותו גם היום הזה. כבודו של רבין במקומו, אך למה במקום בילינסון?

מסתבר כי קול המון כקול שדי. "עמך" ממשיכים להתאשפז (לא עלינו...) בבית החולים בילינסון.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
אבישג