title
title
title
title
title
title
מהנעשה בגיל עוז - חבורת הפיוטים בשירי אור

חבורת הפיוטים בשירי אור

 

החבורה התכנסה ברוח חודש כסלו, חודש האור.

פתחנו את המפגש בפיוט "נורא אל נורא". זהו שיר לכל עת במסורת ספרד ירושלים, שבשל הפזמון החוזר בו -אתה אל חי נותן תורה - מתאים להיות מושר בחג השבועות ובשמחת תורה. הפיוט נכתב על ידי אברהם דוויק כלוצי, מפייטני קהילת חלב במאה ה- 20. כפיוטים מאוחרים רבים, נכתב הפיוט מתוך התאמה למנגינת שיר ערבי מוכר, של המלחין המצרי כארים מחמוד, שגם ביצע אותו במקור. המחבר העברי ניסה לשמור על המצלול המקורי של המלים בערבית, מה שעשוי להסביר את תחבירו של השיר
אף שאין הפיוט נושא אופי קבלי מובהק, מופיעות בו שלוש ספירות מן המידות האלוהיות ואף חוזרות בו מספר פעמים, וקובעות את מבנהו: בפזמון החוזר ובבית הפותח נוכחת ספירת הגבורה, המתקשרת גם אל הכינוי 'אל נורא'. בבית השני מתחילה להבליח מידת החסד, המשפיעה טובה על המציאות, באמצעות אזכור שמו של אברהם, שלו מיוחסת מידה זו. בשורה הראשונה של כל אחד משני הבתים האחרונים מופיע כבר החסד באופן מפורש, ובשורתו השניה מופיע ההוד – בין שהוא קשור לאופיו של ההיכל, ובין שהוא נוכח כזכרון מן העבר הרחוק של הר סיני

לעיון במילות הפיוט לחצו כאן


 

לצפייה בביצוע החבורה לחצו כאן


ממנו המשכנו אל הפיוט של רבי רפאל ענתבי "אתה אל כביר" השיר סובב סביב נושא הגאולה תחילה פונה המשורר אל הקב"ה  ומבקש את רחמיו על עמו הוא מבטיח כי לא ינוח ולא ישקוט עד  אשר תתקבל תפילתו - תפילה ובקשה לגאולה ולישועה אז יתרחש גם קיבוץ הגלויותוהאל ישא את עמו כמו על כנפי נשרים, מארבע רוחות העולם אליו ואל ארץ ישראל.

 

לצפייה במילות הפיוט לחצו כאן


לצפייה בביצוע החבורה לחצו כאן


 
הפיוט הבא הינו המזמור מתהלים אותו אומרים בשבת ובחג במהלך הכנסת ספר התורה חזרה להיכל "מזמור לדוד". כמו-כן נאמר המזמור בקבלת שבת לפני הפיוט "לכה דודי".

מזמור זה הוא המזמור המרכזי בתפילת קבלת שבת והוא האחרון ברצף מזמורי התהלים הנאמרים לפני שירת הפיוט 'לכה דודי'. 
מזמור זה נחשב ל'מזמור התפילה' – 18 פעמים מופיע במזמור זה שם הוי"ה (שם ה') ועל בסיס זה יוסדה תפילת שמונה עשרה ('העמידה')
הצירוף 'קול ה'' מופיע במזמור זה שבע פעמים - שבעה אופנים שונים בהם מתגלה קולו של ה' בעולם. כוחו האדיר של אלהים מתגלה במים, בהרים, באש ובמדבר החולקים כבוד לאדון הבריאה בעוד אנו נקראים להקשיב
המזמור פותח בפנייה אל המלאכים להלל את ה' ומסיים בכבוד שנותנים לו בהיכלו ובהכרזה כי ה' הוא מלך לעולם וברכתו על עמו. הוא מתאר את התגלותו רבת-הרושם של הקב"ה, התגלות המותירה את חותמה בבריאה כולה: הטבע זע וחל ורוקד לשמע קול האל; עצים נשברים, יערות נחשפים, הרים ומדברות זזים ממקומם, אילות השדה יוצאות במחול – רטט וחרדה אוחזים את כל היצורים בעומדם מול רוממות תפארת כבוד ה'.
בפסוק האחרון עולה בקשה – ה' עֹז לְעַמּוֹ יִתֵּן ה' יְבָרֵךְ אֶת עַמּוֹ בַשָּׁלוֹם: הלוואי וחלק מעוזו של ה' יחזור אלינו ; הלוואי ונקבל ממנו את מתנת השלום
במרבית הקהילות והמנהגים מזמור זה נאמר באופן חגיגי ובעמידה. בחלק מן הקהילות יש לחן מיוחד למועדים

לעיון במילות הפיוט לחצו כאן


לצפייה בביצוע החבורה לחצו כאן


קינחנו בפיוט לחנוכה "מעוז צור"  - הוא הפיוט המזוהה ביותר עם חנוכה ובימינו הוא הפיוט המרכזי של החג. הפיוט חובר במאה ה- 13 על פי לחן של שיר לכת עממי גרמני מאותה תקופה. הלחן הזה, הנלמד גם בגנים ובבתי הספר, הוא הלחן הידוע ביותר של הפיוט, ובימינו הוא מושר בפי כל הקהילות, אשכנזיות וספרדיות כאחת
מעיקרו היה הפיוט מוכר בקהילות אשכנז השונות, שחלקן שרו אותו כפיוט יחיד לחנוכה. ההיכרות של הקהילות הספרדיות עם הפיוט התרחשה ככל הנראה בארץ, והוא מופיע בספרי הפיוטים שנדפסו בארץ החל משנות החמישים. חלק מהקהילות הספרדיות הצמידו לשיר לחנים של פיוטים אחרים מהמסורת, אולם בדרך-כלל הלחן הזה לא מושר על-ידי בני הקהילה. 

 

הפיוט הינו מסוג הפיוטים ה'היסטוריים', בו עוקב הפייטן בצורה שירית אחר קורות עם ישראל בכל גלגולי הגלויות שעבר, מגלות מצרים, דרך חורבן בית ראשון, סיפור המן ונס פורים, החשמונאים מול היוונים ועד לגלות אדום, הגלות בה מצוי הפייטן, תחת עול האומות הנוצריות. הפייטן משבח ומהלל את הקב"ה הפודה אותנו מן הצרים המציקים בדורות השונים ומכל הגלויות הרעות ומסיים בבקשת גאולה מגלות אדום, היא הגלות הממושכת של ההווה של הפייטן
יש הסוברים ש'מעוז צור' לא נכתב דווקא לחנוכה, אולם מכל המאורעות הנזכרים בפיוט, האירוע של חנוכה מודגש בהיותו מופיע בפזמון, או בבית הראשון. המצוקה המובעת בשיר ובקשות הישועה והנקמה באויבים נעוצות בזמן חיבור השיר – תקופת מסעי הצלב, שבה נשמדו קהילות שלמות בארצות אשכנז

שוררנו את הפיוט והרגשנו את פעמי החנוכה קרבים.

 

לעיון במילות הפיוט לחצו כאן


לצפייה בביצוע החבורה לחצו כאן


 

החבורה מאחלת לכולנו חג חנוכה מאיר ושמח

 

גדי ליאון

עורך מעת לעט