title
title
title
title
title
title
יוצרים בעוז

מתכוננים לחג האוריםחברי בית גיל עוז
חדר האומנות
בהדרכת שקד בן ברוך