title
title
title
title
title
title
פינת הגנן - נביטה וכובע הנזיר

 

נביטה וכובע הנזיר

מתחילה נביטה של זרעי ספיח באזורים המושקים.

כמו שנכתב, הראשון ביניהם הוא כובע הנזיר, אחריו ינבטו זרעי התורמוס ועוד. זרעי כובע הנזיר נשמרו יפה בקרקע ומעליה כיוון שהם רעילים ואינם נאכלים ע"י החרקים. נביטתם צפופה ומאוד ורצוי לדלל.אם יש צמחים רב שנתיים, רצוי לסמנם ולעשב סביבם כדי שלא "יתחרו" עם כובע הנזיר על המים ובעיקר על אור השמש.

ביחס לתורמוס, לאפשר לו לגדול לפחות עד העלה השמיני, ולאחר מכן לקטום קודקוד כדי לעודד התפצלות ופריחה רבה יותר.

 

שנה טובה