title
title
title
title
title
title
פינת הגנן - מתכוננים לסתיו

מתכוננים לסתיוכפי שנכתב בפעם הקודמת, זריעה של צמחי חורף והשקיה לפי הצורך. גשם עדיין אין והחום הקיים יאפשר נביטה וצמיחה לפני ההתקררות.

בעונה נוחה יחסית זאת, ניתן לפרק גושים של אירוסים שסיימו פריחה, לנקות מהם אדמה ולהרחיק נגועים בתולעים או בפטריות.

 

ניתן להכין אותם לשתילה מחדש - רצוי לא לשתול באותו המקום אחרי הניקוי והחיתוך ליחידות. רצוי למרוח על הפצעים אפר עצים (משחת עצים – מים ואפר).

ניתן לעשות אותו הדבר עם צמחי בית שגדלו כגוש והעציץ נעשה צר מלהכילם.