title
title
title
title
title
title
מהעת הזו - על אהבה מהלב


שלום רב קוראנו היקרים

 

לאחר תשעה באב שהיה השבוע

"שנאה" , שיר מאת המשוררת הפולניה ויסלבה שימבורסקה בתרגומו של רפי וייכרט. שיר שמתקשר לתשעה באב, יום בו שנאת חינם הביאה לחורבן אישי ולאומי.

הסיפור שמספרים ביום זה הוא על קמצא ובר קמצא ועל מחירה של השנאה בחורבנה של ירושלים של מטה ומעלה.                                

"

על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. 
אדם אחד שאוהבו היה קמצא ושונאו היה בר קמצא, ערך סעודה. 
אמר לו לשמשו: "לך הבא לי קמצא". 
הלך הביא לו בר קמצא. בא, מצא אותו שהוא יושב. 
אמר לו: "הרי אדם זה שונא לאדם זה, מה אתה רוצה כאן? צא!". 
אמר לו: "הואיל ובאתי הנח לי, ואתן לך דמֵי מה שאני אוכל ושותה". 
אמר לו: "לא". 
אמר לו: "אתן לך דמֵי חצי סעודתך!". 
אמר לו: "לא". 
אמר לו: "אתן לך כל סעודתך!". 
אמר לו: "לא". אחז בידו והעמידו והוציאו. 
אמר: "הואיל וישבו שם רבנן ולא מיחו בידו, למד אתה מכאן שנוח להם, אלך ואלשין עליהם בבית המלך". 
אמר לו לקיסר: "מרדו בך היהודיים!"."

תלמוד בבלי, מסכת גיטין 

 

שנזכה לאהוב ולהיות יחדיו

אל מול השנאה.

 

אנו מודים לרב אורי ליפשיץ , רב טירת-צבי,

המסיים השבוע את תפקידו כרב הקיבוץ, לאחר שש שנים

בברכת תודה על תרומתו ל"מעת לעט" לאורך השנים.

על דברים שיצאו מהלב ונכנסו אל הלב,

ומאחלים לו ולכל משפחתו מעבר קל

חזרה אל ראש-צרים שבגוש עציון.

 

בברכת שבת שלום

וחג אהבה שמח

 

גדי ליאון

העורך