title
title
title
title
title
title
מטעמים לפרשת השבוע - פרשת מטות

פרשת מטות

 

עולם הנדרים מזוהה אצל חז"ל כקשור להחמרות והגבלות שאדם מקבל על עצמו, 'נדרים סייג לפרישות'.

פרשתנו אמנם מתארת את הלכות הנדרים, אך מדגישה ומפרטת מאוד דווקא את הדרך להפר נדרים ולהתירם.

התנועה של הנדר היא תנועה של חתירה לקדושה, של ניסיון של האדם לחרוג מעצמו (באמצעות הוספת איסורים על עצמו), ולהיות במקום גבוה יותר ופרוש יותר.

מחד, זוהי תנועה שעשויה להביא לברכה רבה, לסימון יעד, לחיים של 'לפנים משורת הדין', של השתוקקות לשמים וליצירה כנה ואישית של אורח החיים.

מאידך, ההדגשה של התורה את היכולת להפר ולהתיר את הנדר מלמדת על כך שלא תמיד תנועת הפרישות היא תנועה רצויה, ולהיפך. יש ברכה גדולה ביכולת של האדם לקבל את עצמו דווקא בהליכה הפשוטה בתוך מסלול החיים, בעשיה של מה שצריך, ובהיות 'איש פשוט' ו'יהודי טוב'.

 

הרב עמיטל, שהשבוע נציין תשע שנים לפטירתו, הרבה להורות בכיוון זה, ונביא כמה סיפורים (שלא פעם משולב בהם חיוך בזווית הפה), הנוגעים לעניין:

 

א.

"פעם שאל אותי תלמיד", סיפר הרב עמיטל בעת רצון, "מדוע איני נוהג בחומרה מסוימת, שעליה אמר ה'משנה ברורה' שראוי לירא שמים להחמיר. השבתי לו: "כשאתה קורא ב'משנה ברורה' פנייה לירא שמים, אתה משוכנע שהכוונה אליך. לי אין יומרות כאלו". וראוי גם לציין: נאמר שירא שמים

ראוי שיחמיר, אך לא נאמר שהחמרה מביאה לידי יראת שמים!

 

ב.

רב מסויים, שמשמש היום כראש ישיבה, מספר על שיחה שניהל עם הרב עמיטל בשבוע שלאחר חתונתו. לאחר תפילת שחרית במניין של הרב עמיטל בגבעת מרדכי, פנה אליו הרב ושאלו: "אתה יודע למה התחתנת?". החתן לא ידע כיצד להשיב, והרב עמיטל ענה לו בעצמו: "אתה עכשיו אמנם כוללניק צעיר; אבל יבוא יום שבו תהיה תלמיד  חכם, אולי אפילו ראש ישיבה. אנשים יתחילו לקרוא לך הרב הגאון. לאחר זמן גם אתה עצמך  תתחיל להאמין להם. וזו הטיבה שבגללה התחתנת: כדי כשתבוא הביתה, מאוחר בלילה, תהיה לך אישה שתגלה לך מי אתה באמת! ... "

 

ג.

הרב עמיטל נהג לספר, שבבר מצווה של ר' יואל בנו, דיברו אורחים מבני משפחתה של אשתו, שהייתה בתו של הרב מלצר, נכדתו של הרב איסר זלמן מלצר. וכולם איחלו לבר המצווה שיהיה תלמיד חכם, איש מעלה, גדול בתורה, וכו' וכו'.. קם הרב עמיטל ואמר: "אבא שלי לא היה גדול בתורה, וגם סבא שלי לא... לא היה אכפת לי שהבן שלי יהיה סנדלר, העיקר שיהיה יהודי טוב...".שבת שלום, הרב אורי ליפשיץ, רב טירת-צבי