title
title
title
title
title
title
יוצרים בעוז




רחלה הלר
שדה אליהו
חוג ציור
בהדרכת מוניקה פרז