title
title
title
title
title
title
יוצרים בעוז
רחלה הלר
שדה אליהו
חוג ציור
בהדרכת מוניקה פרז